امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397

اهدای نشان سفیران کتاب شیراز به سه چهره برجسته علمی، فرهنگی و ورزشی شیراز
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • تجلیل از خدمات چندساله استاندار،معاون استاندار و فرماندار سابق شیراز
 • تجلیل از خدمات چندساله معاون سابق استاندار شیراز
 • تجلیل از خدمات چندساله فرماندار سابق شیراز
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • شصت و دومین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 28 آبان ماه 1397
 • اهدای نشان سفیران کتاب شیراز به سه چهره برجسته علمی، فرهنگی و ورزشی شیراز
 • اهدای نشان سفیران کتاب شیراز به سه چهره برجسته علمی، فرهنگی و ورزشی شیراز
 • اهدای نشان سفیران کتاب شیراز به سه چهره برجسته علمی، فرهنگی و ورزشی شیراز
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۶:۵۹:۲۵

دیدگاه های شما