امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12

برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
  • برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور رییس شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 97/09/12
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ - ۰۸:۳۱:۳۲

دیدگاه های شما