امروز: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نایب رییس شورای شهر: شهرداری شیراز با مسدود کنندگان کوچه‌های بن بست برخورد کند

نایب رییس شورای شهر: شهرداری شیراز با مسدود کنندگان کوچه‌های بن بست برخورد کند

جمع آوری اقلام مسدود سازی کوچه ها و معابر شهری، تذکر «ابراهیم صبوری» نائب رییس شورای اسلامی شهر شیراز به شهردار شیرازبود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، در این تذکر امده است: پیرو شکایات متعدد مردمی مبنی بر مسدودسازی برخی کوچه ها و معابر بن بست به ویژه در حوزه شهرداری های منطقه یک، سه، شش و چهار توسط ساکنان محل از طریق نصب نرده، زنجیر، گیت و استقرار کیوسکهای نگهبانی و جلوگیری از تردد شهروندان و سلب استفاده شهروندان از معابر عمومی و نیز تایید شکایات توسط کارشناسان و باز رسان شورای اسلامی شهر شیراز خواهشمند است با توجه به مفاد ماده ۴۵ایید نامه مالی شهرداری ها و مفاد بند۶ماده ۹۶ و نیز بند ۴ماده ۱۰۱ ماده قانون شهرداری ها و از انجا که تاکنون شورای شهر و شورای ترافیک استان فارس مجوز برای مسدود سازی چنین معابری صادر نکرده است، دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به جمع اوری اقلام مسدودکننده کوچه ها و معابر عمومی بدون هرگونه مصلحت اندیشی اقدام کردخ و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود و نتیجه اقدامات انجام شده در مدت ۱۰روز به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال شود.

۱۳۹۷/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۳:۴۱

دیدگاه های شما


س.ع (1397/09/20 - 13:19:11):

بسیار بسیار عالی ،اگر اجرایی شود .اصلاًاین اقدام زیبنده شهر فرهنگ وادب شیراز نیست برخی خیابان ها مثل قصردشت که عبور می کنید مشابه شهر های عراق سامرا ،بغداد افغانستان هرات ،کابل و...هست که وجب وجب ایستگاه های بازرسی قرار داده اند می باشد .