امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نایب رییس شورای شهر: شهرداری شیراز با مسدود کنندگان کوچه‌های بن بست برخورد کند

نایب رییس شورای شهر: شهرداری شیراز با مسدود کنندگان کوچه‌های بن بست برخورد کند

جمع آوری اقلام مسدود سازی کوچه ها و معابر شهری، تذکر «ابراهیم صبوری» نائب رییس شورای اسلامی شهر شیراز به شهردار شیرازبود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، در این تذکر امده است: پیرو شکایات متعدد مردمی مبنی بر مسدودسازی برخی کوچه ها و معابر بن بست به ویژه در حوزه شهرداری های منطقه یک، سه، شش و چهار توسط ساکنان محل از طریق نصب نرده، زنجیر، گیت و استقرار کیوسکهای نگهبانی و جلوگیری از تردد شهروندان و سلب استفاده شهروندان از معابر عمومی و نیز تایید شکایات توسط کارشناسان و باز رسان شورای اسلامی شهر شیراز خواهشمند است با توجه به مفاد ماده ۴۵ایید نامه مالی شهرداری ها و مفاد بند۶ماده ۹۶ و نیز بند ۴ماده ۱۰۱ ماده قانون شهرداری ها و از انجا که تاکنون شورای شهر و شورای ترافیک استان فارس مجوز برای مسدود سازی چنین معابری صادر نکرده است، دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به جمع اوری اقلام مسدودکننده کوچه ها و معابر عمومی بدون هرگونه مصلحت اندیشی اقدام کردخ و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود و نتیجه اقدامات انجام شده در مدت ۱۰روز به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال شود.

۱۳۹۷/۰۹/۲۰ - ۱۱:۴۳:۴۱

دیدگاه های شما