امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری فارس چهارشنبه 97/09/21

افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
  • افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس چهارشنبه 97/09/21
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ - ۱۰:۵۷:۳۰

دیدگاه های شما