امروز: سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

لیست پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آبان ماه 97

لیست پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آبان ماه 97
فایلعنوان
لیست پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آبان ماه 97لیست پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آبان ماه 97
لیست پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آبان ماه 97لیست پرداخت حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آبان ماه 97
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ - ۰۸:۲۲:۳۲

دیدگاه های شما