امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری: اماده‌سازی بهشت احمدی ضروری است، دارالرحمه ظرفیت ندارد

رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری: اماده‌سازی بهشت احمدی ضروری است، دارالرحمه ظرفیت ندارد

آیین نامه پیشنهادی شهرداری مبنی بر واگذاری امتیاز قبور ارامستان بهشت احمدی و بهای خدمات کفن، دفن و قبر در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ی اسلامی شیراز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «قاسم مقیمی» با اشاره به چند طبقه شدن قبور در دارالرحمه شیراز افزود: دارالرحمه فعلی شیراز ظرفیت ندارد و راه اندازی سریع بهشت احمدی و رفع مشکلات آن ضرورت دارد.

 

وی با اشاره به تملک زمین‌های در مسیر بهشت احمدی افزود: با توجه به اهمیت مباحث شرعی در ارامستان برای دفن اموات، باید به امر تملک زمین‌ها برای اماده سازی بهشت احمدی توجه ویژه شود.

 

دکتر مقیمی بر ضرورت استقرار تجهیزات به روز سردخانه، استقرار پاسگاه و سرویس رفت و آمد مردم برای بهشت احمدی تاکید کرد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ادامه داد: پس از ارائه بهای خدمات سازمان ارامستانها و بررسی کارشناسی موضوع، کلیات آیین نامه پیشنهادی تصویب شد.

«سیروس پاک فطرت» عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با توجه به موقعیت و ارائه خدمات مناسب در این مکان، باید پارامترهای نظارتی تعریف شود تا افراد سودجو نتوانند فرصتی برای فروش و واگذاری قبور داشته باشند.

دکتر«علی ناصری» عضو شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه گفت: وضعیت نامناسب روشنایی و نصب نشدن تابلوهای راهنمایی در مسیر منتهی به ارامستان در این منطقه سبب بروز مشکل برای مردم شده است.

دکتر ناصری با اشاره به وضعیت ماشین‌های حمل ‌و نقل متوفی افزود: تعرفه و نوع ارائه خدمات، ایمنی و بهداشت راننده و خودرو از مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود.

وی بر ضرورت توجه به استقرار باجه ثبت احوال و استقرار پزشک قانونی در بهشت احمدی تاکید کرد.

۱۳۹۷/۱۰/۱۱ - ۱۰:۰۹:۱۳

دیدگاه های شما