امروز: دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر

هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
 • هم‌اندیشی اعضا با مسئولان استان فارس برای اجرای طرح ساماندهی متکدیان و معتادان متجاهر
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ - ۰۹:۳۸:۵۶

دیدگاه های شما