امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پاک فطرت: شهرداری شیراز برای حفظ زیست محیطی دریاچه پارک فروزان برنامه ارائه کند

پاک فطرت: شهرداری شیراز برای حفظ زیست محیطی دریاچه پارک فروزان برنامه ارائه کند

عضو شورای اسلامی شهر شیراز خواستار تلاش برای حفظ دریاچه پارک فروزان و رفع آلودگی‌های زیست محیطی آن شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سیروس پاک فطرت» با انتقاد ازروند اجرایی فعالیت‌ها درشهرداری گفت: شهرداری شیراز وظیفه تصمیم سازی و شورای اسلامی شهر وظیفه تصمیم گیری دارد این درحالیست که اکنون این روند جابجا شده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برگزاری مسابقه ماهیگیری در  دریاچه پارک فروزان در گذشته، بر ضرورت حفظ دریاچه پارک فروزان به عنوان تنها دریاچه موجود در شهر تاکید کرد.

وی با انتقاد از روند فعالیت مجموعه شهرداری در راستای رفع مشکلات این دریاچه افزود: مجموعه شهرداری بایدبا ارائه پیشنهادات و اقدامات موثر از خشک شدن این دریاچه جلوگیری کند.

۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۰۹:۰۸:۲۰

دیدگاه های شما