امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری: اولویت‌های شهرسازی در برنامه پنجم توسعه پر رنگ دیده می‌شود

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری: اولویت‌های شهرسازی در برنامه پنجم توسعه پر رنگ دیده می‌شود

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر شیراز گفت:  تصمیم گیری‌های پنج سال آینده شیراز درحیطه معماری وشهرسازی برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر شیراز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذرامامی» گفت: تصمیم گیری‌های پنج سال آینده شیراز درحیطه معماری و شهرسازی برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر شیراز بررسی شد.

وی با اشاره به نواقص این برنامه ادامه داد: نبود شاخصها و معیارهای ارزیابی از جمله ایرادهای این برنامه بود.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شیراز گفت: مقرر شد شاخصها و معیارهایی که برای کمیت درآوردن پروژه‌ها و پیشرفت پنج ساله انها در برنامه پنج ساله لحاظ و به منظور بررسی به کمیسیون ارائه شود.

امامی خاطرنشان کرد: ساماندهی باغ‌های قصردشت، ساماندهی منطقه پیرامون آرامگاه سعدی، طرح تفضیلی، حریم شهر، بازآفرینی شهری، بافت فرسوده، بافت تاریخی از اولویت‌های شهر سازی است که در این برنامه توجه ویژه‌ای به آنها نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: مقرر شد در برنامه پنج ساله، این اولویت‌ها ارائه و هر سال برای آن اعتباری در نظر گرفته شود تا شاهد تغییراتی در این زمینه باشیم.

وی با تاکید بر توجه به بازآفرینی شهری و هویت شهری، بحث انسان محوری و زنده کردن میادین تعامل مردم، ممیزی در این برنامه افزود: شهرداری باید با تعیین شاخص‌ها و معیارها، اساس نظارت وارزیابی را مشخص کند.

 

۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۰۹:۴۴:۴۵

دیدگاه های شما