امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97

جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
  • جلسه بررسی بودجه شهرداری در کمیسیون شهرسازی و معماری شنبه 6 بهمن ماه 97
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۰:۰۵:۰۲

دیدگاه های شما