امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بنی زمانی: افزایش جذب سرمایه بخش خصوصی مهمترین هدف عملیاتی کمیسیون سرمایه گذاری است

بنی زمانی: افزایش جذب سرمایه بخش خصوصی مهمترین هدف عملیاتی کمیسیون سرمایه گذاری است

رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: افزایش جذب سرمایه‌ی بخش خصوصی مهمترین هدف عملیاتی کمیسیون سرمایه گذاری است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سینا بنی زمانی» گفت: برش برنامه پنج ساله توسعه شهر شیراز مربوط به کمیسیون سرمایه‌گذاری بررسی شد.

وی افزود: با توجه به اینکه شاخص‌های کمی در برنامه ارائه شده از سوی شهرداری، درج نشده است، مقرر شد کمیته‌ای با حضور نماینده کمیسیون، معاونت مالی و اقتصادی و معاونت برنامه ریزی تشکیل تا شاخص‌ها تدوین و به برنامه اضافه شود و بعد از آن دوباره به کمیسیون ارجاع یابد و مبتنی با آن پروژه‌های تعریف شده توسط شهرداری بررسی شود.

 

 

بنی زمانی گفت: افزایش سهم حمایت مالی از پروژه‌های پژوهشی دانش بنیان، افزایش میزان جذب سرمایه بخش خصوصی، افزایش تحقق پذیری سهم پایدار درآمد شهرداری از محل مشاغل و فعالیت‌ها، میزان کاهش هزینه‌های جاری در کل بودجه سنواتی و میزان افزایش سهم درآمدی ردیف‌های پایدار نسبت به کل درآمد شهرداری را از جمله اهداف عملیاتی برنامه پنج ساله سوم توسعه مرتبط با کمیسیون برشمرد

 

وی همچنین ادامه داد: افزایش سهم معاملات و فرایندهای مالی از طریق اتوماسیون اداری، کاهش میزان حجم بدهی‌های سنواتی شهرداری، میزان افزایش سهم اعتبارات استانی و ملی در بودجه شهرداری و افزایش پیوست‌های ارزیابی بازتابهای مالی و اقتصادی طرح ها و پروژه‌ها از دیگر اهداف عملیاتی برنامه است.

 

عضوشورای اسلامی شهر شیراز خاطر نشان کرد: در این برنامه به دنبال تعریف شاخص‌هایی هستیم که عملکرد شهرداری را درحوزه‌ی جذب سرمایه قابل پایش کند.

۱۳۹۷/۱۱/۰۸ - ۱۲:۱۷:۱۷

دیدگاه های شما