امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رییس شورای اسلامی شهر شیراز: برخی طرح‌ها با هویت فرهنگی شیراز مغایر است

رییس شورای اسلامی شهر شیراز: برخی طرح‌ها با هویت فرهنگی شیراز مغایر است

رییس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: اجرای برخی طرح‌ها با هویت فرهنگی شیراز مغایر است.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سیداحمدرضا دستغیب» گفت: تا زمانی که زنده هستم از اجرای طرح میدان بزرگ شیراز که سبب نابودی و تخریب مسیر فلکه ستاد قدیم تا مشیر فاطمی و از سوی دیگر فلکه گاز می‌شود جلوگیری می‌کنم.

 

وی با انتقاد از الگوبرداری از ۴ باغ اصفهان و تلاش برای اجرای طرح ۷ باغ در شیراز گفت: برخی طرح‌ها نباید در شهر اجرایی شود، این طرح با چارچوب فرهنگی شیراز مغایر است.

 

دستغیب با اشاره به اشکالات اساسی در برنامه پنج ساله توسعه شهر شیراز مرتبط با کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز گفت: با تصویب این برنامه جز آنکه وزن فرهنگی و هویت شهر شیراز را سبک می‌کنیم به جای دیگری نمی رسیم.

وی با توجه به ارائه ارقام غیر واقعی برای اجرای طرح‌ها در برنامه سوم توسعه، بر ضرورت توجه ویژه به مقیاس‌ها تاکید کرد.

 

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مهاجر پذیر بودن شهر شیراز افزود: در برنامه پنج ساله توسعه شهر مربوط به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز، ارتقا فرهنگ شهروند و شهر نشینی در چشم انداز و اهداف برنامه دیده نشده است.

وی بر ضرورت توجه شهرداری نسبت به مبارزه با فرق ضاله تاکید کرد و افزود: با توجه به وجود و فعالیت فرقه ضاله بهاییت در شیراز در چشم انداز این برنامه توجهی به این مسائل نشده است؛ اگر به این مبحث توجه نشود با ورود این عقاید افراد صاحب نام گمراه می‌شوند و به کشورهای صهیونیستی گرایش می‌یابند.

۱۳۹۷/۱۱/۰۸ - ۱۲:۴۳:۴۸

دیدگاه های شما