امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تنوری: تعیین اولویت‌ها به جای تخصیص بودجه در برنامه توسعه سوم شهر شیراز

تنوری: تعیین اولویت‌ها به جای تخصیص بودجه در برنامه توسعه سوم شهر شیراز

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با توجه به شرایط متغییر اقتصادی کشور، به جای تخصیص بودجه، اولویت‌های اجرا در برنامه سوم توسعه درج خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «احمد تنوری» گفت: پیرو تصمیم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا، جلسه‌ی کارگروه ویژه مشاوران منتخب اعضای کمیسیون به منظور بررسی و تعیین شاخصهای قابل اندازه گیری و ارزیابی وضع فعلی و همچنین وضع مطلوب در اهداف برنامه‌های پنج ساله سوم شهرداری در توسعه شهر شیراز با حضور رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری و مشاوران منتخب برگزارشد.

وی افزود: در این جلسه ضمن تشریح روند نحوه‌ی تهیه برنامه و ارائه به صحن شورا توسط مدیرکل برنامه و بودجه مقرر شد با توجه به وضعیت نامتعادل اقتصادی، بودجه‌ی تخصیص یافته به پروژه‌ها از برنامه حذف و شاخص‌هایی شامل آمار وضع موجود، پیش بینی وضع مطلوب(دردوره پنج ساله آتی)، تعیین اولویت‌های اجرای پروژه و درصد پیشرفت پروژه برای پایش و ارزیابی، در برنامه لحاظ شود.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز افزود: همچنین مقررشد شهرداری آمار وضعیت فعلی و پیش بینی وضع مطلوب و همچنین مشاوران منتخب نظرات خود را نسبت به تعیین اولویت اجرای پروژه‌ها در برنامه پنج ساله سوم توسعه شیراز در حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی در جلسه آتی  کارگروه ارائه کنند.

۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۲:۰۶:۵۴

دیدگاه های شما