امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تشریح سیاستهای کلان شهرسازی برنامه سوم توسعه شیراز

تشریح سیاستهای کلان شهرسازی برنامه سوم توسعه شیراز

سیاست‌های کلان شهرسازی در برنامه پنچ‌ساله توسعه کلانشهر شیراز تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی»رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: در بررسی احکام برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر شیراز، مقرر شد فهرست پروژه‌ها و زیر پروژه‌ها تا پایان خردادماه ۹۸ به کمیسیون ارائه شود، همچنین شناسنامه‌های شاخص مربوط به هر هدف عملیاتی و اسناد پشتیبان شناسنامه شاخص(اعداد ارائه شده در هدف کمی برنامه) می‌بایست اصلاح، تدقیق و به امضای مراجع مشخص شده در فرم‌های مربوطه تا پایان فروردین ۹۸ به کمیسیون ارائه شود.

امامی افزود: شهرداری مکلف است هرسه هفته یکبار گزارش فعالیت خود مبنی بر اجرای موارد فوق را به کمیسیون گزارش و در صورت نیاز به هماهنگی با کمیسیون، نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

عضوشورای اسلامی شهر شیراز گفت: در راستای افزایش سطح حفظ و احیا باغ‌ها، به عنوان هدف عملیاتی با توجه به رویکرد شورای پنجم و تهیه طرح بازنگری ساماندهی باغات قصردشت از سوی شهرداری و ارائه به شورا کلیه پروژه‌های این بخش می‌بایست منطبق بر طرح جدید ارائه شود و تا زمان تصویب طرح جدید(طرح ساماندهی باغ‌های قصردشت) طرح قدیم ملاک عمل خواهد بود.

وی ادامه داد: شهرداری موظف است بلافاصله پس از تصویب طرح در صحن شورا و تایید فرمانداری، طرح مورد نظر را به کارگروه امور زیربنایی ارائه و همچنین تصویب در مراجع قانونی بعدی(شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در صورت نیاز شورای عالی شهر سازی و معماری) را پیگیری کند.

امامی خاطر نشان کرد: شهرداری موظف است همه اسنادپشتیبان مربوط به محاسبه فرمول‌ها و درصدهای اعلامی شامل مساحت باغ‌های موجود و تملک شده توسط شهرداری را تا پایان فروردین ماه ۹۸ به کمیسیون ارائه کند.

وی با اشاره به افزایش سطح فضاهای شهری به عنوان هدف عملیاتی افزود: همه پروژه‌ها می‌بایست دارای اولویت بندی اجرا در سال‌های مختلف برنامه باشد و اولویت بندی پروژه‌ها همزمان با بررسی پروژه‌ها به کمیسیون ارائه شود، همچنین اولویت بندی انجام و اجرای پروژه ها در سال‌های مختلف برنامه تا پایان فروردین ماه ۹۸ به کمیسیون اعلام شود.

امامی گفت: با توجه به اینکه مطابق تعاریف، پارک‌های شهری زیرمجموعه فضاهای شهری محسوب نمی‌شود، مقرر شد پروژه‌ها و زیرپروژه‌های فضاهای شهری وپارک‌های شهری دقیقا مشخص وتا پایان فروردین ماه ۹۸ به کمیسیون اعلام شود.

 

وی با بیان اینکه افزایش سطح طراحی وساماندهی محورهای شهری به عنوان هدف عملیاتی برنامه است افزود: همه پروژه ها ی این هدف می بایست دارای اولویت بندی اجرا در سالهای مختلف برنامه بوده و قبل از بررسی پروژه ها تا پایان فروردین ماه ۹۸ به کمیسیون ارائه شود.

 

رییس کمیسیون معماری و شهر سازی شورا گفت: مقرر شد. شاخصهای ۳هدف عملیاتی کاهش تخلفات شهری، ساماندهی کاربری‌های ناسازگار شهری و افزایش تحقق پذیری طرح جامع حریم به صورت کمی تکمیل و تاپایان فروردین ۹۸ به کمیسیون ارائه شود.

 

 

۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۱۰:۴۸:۲۳

دیدگاه های شما