امروز: جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تنوری: دسترسی شهروندان به فضاهای فرهنگی و اجتماعی در برنامه سوم توسعه شهر شیراز افزایش می‌یابد

تنوری: دسترسی شهروندان به فضاهای فرهنگی و اجتماعی در برنامه سوم توسعه شهر شیراز افزایش می‌یابد

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: افزایش سرعت و میزان دسترسی شهروندان به فضاهای فرهنگی و اجتماعی از اهداف عملیاتی برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر شیراز در حوزه فرهنگی اجتماعی و ورزشی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر شیراز «احمد تنوری» گفت: درصد دسترسی به فرهنگسراهای شهروندی در فاصله ۲۵۰۰ متری شاخص این هدف عملیاتی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه افزایش نفوذ شاخص‌های معماری و هنری بومی شیراز در ایجاد و باز طراحی بافت‌های ارزشمند شهری به عنوان هدف عملیاتی در نظر گرفته شده است، ابراز کرد: افزایش تعداد طرح‌های اجرا شده بر اساس معماری بومی شیراز شاخص این هدف عملیاتی تعیین شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز از شاخص‌های بودجه تولید و حمایت از محصولات فرهنگی و افزایش تعداد نفر_برنامه در دوره‌های توانمندسازی محصولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان شاخص‌های هدف عملیاتی افزایش سهم بودجه حمایت از محصولات ترویج دهنده فرهنگ بومی شیراز به کل بودجه های فرهنگی یاد کرد.

وی افزود: در راستای افزایش سطح فضاهای تعاملات همایندگاهی سازماندهی شده شهر، افزایش تعداد فضاهای اجتماعی ایجاد شده در سطح مناطق و درصد دسترسی به سرای محلات در فاصله ۱۵۰۰ متری به عنوان شاخص در نظر گرفته شده‌اند.

تنوری، افزایش کمی و کیفی برنامه‌های اجتماعی در راستای کاهش آسیب‌ها و افزایش تاب آوری اجتماعی را به عنوان یکی دیگر از هدف‌های عملیاتی برشمرد.

وی افزود: افزایش تعداد مطالعات و پژوهش در حوزه فرهنگی اجتماعی به عنوان شاخص هدف عملیاتی افزایش سهم پیوست‌ها و مطالعات فرهنگی اجتماعی و مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی در پروژه‌های فرهنگی اجتماعی در نظر گرفته شده است.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز، از افزایش حضور پذیری مردم در اماکن عمومی، افزایش مسئولیت پذیری شهروندان در رفتارهای اجتماعی، افزایش سطح و میزان دسترسی شهروندان به فضاهای ورزشی و تفریحی و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه‌های محلی و ملی در سطح شهر شیراز به عنوان دیگر اهداف عملیاتی برنامه پنج ساله سوم توسعه در حوزه در حوزه فرهنگی اجتماعی یاد کرد.

۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۱۱:۰۱:۱۹

دیدگاه های شما