امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رییس کمیسیون برنامه و بودجه: نظارت‌های قانونی شورای شهر شیراز بر شهرداری در سال ۹۸ افزایش می‌یابد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه: نظارت‌های قانونی شورای شهر شیراز بر شهرداری در سال ۹۸ افزایش می‌یابد

نخستین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در سال ۹۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سیدعبدالرزاق موسوی» گفت: نگاه شورا و شهرداری به اداره شهر باید نگاه نرم افزاری باشد.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه، امورحقوقی و املاک شورای شهر شیراز، بررسی لوایح و طرح‌ها، تصویب آنها و همچنین بررسی مصوبات را از وظایف اصلی شورا برشمرد.

وی با اشاره به ماده ۸۰ قانون شوراها افزود: بررسی نارسایی، مشکلات و نواقص مربوط به حوزه‌ی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شهر و ارائه پیشنهاد و طرح نیز از وظایف دیگر شوراست‌.

موسوی نظارت بر بودجه ۹۸ را از مهم ترین فعالیت شورای شهر شیراز عنوان کرد وادامه داد: شورای شهر همچنین در راستای وظایف نظارتی خود، عملکرد مدیران و نحوه و کیفیت اجرای مصوبات در شهرداری را امسال ارزیابی می‌کند.

وی افزود: مقرر شد در سال جدید، طرح‌ها و لوایح بدون گزارش توجیهی در کمیسیون بررسی نشود و ارائه نظر کتبی شهرداری مرتبط با این طرح ها الزامی است.

موسوی با اشاره به وظیفه خدمت رسانی به مردم به عنوان وظیفه اصلی شهرداری افزود: فلسفه وجودی شورای شعر که قانون اساسی هم برآن تصریح می‌کند، تسهیل و سرعت بخشیدن به این خدمات است که این مهم، با پاسخگویی به مردم، شفافیت و همراه ساختن وجلب مشارکت  مردم محقق خواهد شد.

۱۳۹۸/۰۱/۱۸ - ۱۴:۰۷:۲۸

دیدگاه های شما