امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

اهم مصوبات جلسه ۱۹ فروردین ماه ۹۸

اهم مصوبات جلسه ۱۹ فروردین ماه ۹۸

در هفتادو نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز به ریاست «سیداحمدرضا دستغیب» طرح کمیسیون فرهنگی، اجتماعی وورزشی شورا، مبنی بر حمایت و توانمندسازی دانش اموزان مستعد محروم شهر شیراز پس از پس بحث و گفت‌وگو به منظور بررسی کارشناسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.

همچنین در این جلسه اعضای شورای شهر شیراز ایراد هیات تطبیق مصوبات به مصوبه شماره ۹۷/۴۹۱۷/ص مبنی بر پرداخت پاداش به اعضا کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد و ماده ۷۷ قانون شهرداری و ماده ۳۸ آیین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها و مراکز استانها بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری و دبیران و کارمندان دبیرخانه کمیسیونهای مذکور و نمایندگان شهرداری را بررسی و مقرر شد تغییراتی در متن اعمال و لایحه شهرداری در این خصوص ضمیمه شود.

 

همچنین اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، لایحه شهرداری مبنی بر واگذاری مدیریت سرای محله های شهر شیراز به سازمانهای مردم نهاد(سمن ها) را به منظور بررسی کارشناسی بیشتر به کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی و نیز برنامه و بودجه ارجاع کردند.

در این جلسه دکتر«نواب قائدی» و «سولماز دهقانی» به عنوان عضو شورای سیاست گذاری هفته نامه شهر راز انتخاب شدند.

۱۳۹۸/۰۱/۱۹ - ۱۷:۱۰:۰۵

دیدگاه های شما