امروز: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس اسکندرپور شهردار شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس اسکندرپور شهردار شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس
  • حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس اسکندرپور شهردار شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس
  • حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس اسکندرپور شهردار شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس
  • حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس اسکندرپور شهردار شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس
  • حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه مهندس اسکندرپور شهردار شیراز در راهپیمایی روز جهانی قدس
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۳:۳۱:۰۵

دیدگاه های شما