امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12

بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
  • بازدید کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری از پارک فروزان 98/03/12
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۲:۱۲:۳۳

دیدگاه های شما