امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم 98/04/16

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
 • دیدار اعضای شورای شهر و شهردار با اهل قلم
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۳:۱۲:۵۳

دیدگاه های شما