امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 2 مرداد ماه 98

نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
 • نود و ششمین جلسه علنی(عادی) شورا
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۲:۰۱:۵۸

دیدگاه های شما