امروز: یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری و زیارت 10 شهریور ماه 98

جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری

 

 
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری
  • جلسه فوق العاده کمیسیون گردشگری

 

 
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۱۰:۲۶:۱۲

دیدگاه های شما