امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس 98/06/24

دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • دیدار رییس شورای شهر و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - ۱۱:۲۵:۴۶

دیدگاه های شما