امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز 98/06/24

بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز
  • بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز
  • بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز
  • بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز
  • بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز
  • بازدید رییس و اعضای شورای شهر از موزه دفاع مقدس شیراز
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - ۱۲:۱۰:۱۸

دیدگاه های شما