امروز: شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد98/06/30

افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
  • افتتاح فضای شهری بلوار شهید مصلی نژاد
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ۱۱:۵۴:۵۶

دیدگاه های شما