امروز: جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر شیراز 98/06/28

جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
  • جلسه اعضای شورا و یاوران شورای شهر
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۱۳:۳۴:۰۲

دیدگاه های شما