امروز: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز 98/07/06

کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
  • کمیسیون گردشگری و زیارت
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۰۹:۵۳:۴۴

دیدگاه های شما