امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 98/07/10

صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و پنجمین جلسه عادی صحن علنی شورا
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۰۹:۵۳:۵۸

دیدگاه های شما