امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 98/07/17

صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و ششمین جلسه عادی صحن علنی شورا
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ - ۱۳:۵۵:۲۷

دیدگاه های شما