امروز: جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز 98/08/01

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
 • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۰۸:۳۹:۰۰

دیدگاه های شما