امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس 98/08/13

تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
 • تجلیل سازمان فرهنگی شهرداری و اعضای شورا از عوامل مجری برنامه های هفته دفاع مقدس
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۰۸:۱۲:۳۹

دیدگاه های شما