امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

با حضور رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر شیراز؛ ترافیک ناشی از مراکز آموزشی سطح شهر بررسی شد

ترافیک ناشی از مراکز آموزشی سطح شهر شیراز در کارگروه مشترک شهرداری و آموزش و پرورش و با حضور رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، سومین جلسه کارگروه مشترک شهرداری و آموزش و پرورش به منظور بررسی مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش تشکیل شد.

در این جلسه، ترافیک ناشی از مراکز آموزشی سطح شهر شیراز و دستورالعمل مشترک استقرار کاربریهای موقت برای مدارس غیر دولتی و محدودیتهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز و عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز با بیان اینکه شورای شهر در فعالیتهای خود به تمامی مسائل شهری توجه دارد، تصریح کرد: یکی از وظایف شورا ایجاد تعامل دوسویه بین دستگاههای مرتبط با مدیریت شهری است که در این راستا خوشبختانه تعامل خوبی بین شورای شهر و سایر دستگاهها حاکم است.

دکتر نواب قائدی گفت: در راستای این تعاملات گارگروهی مشترک بین شهرداری و آموزش و پرورش تشکیل شده است که در این کارگروه مباحث مشترک بین مدیریت شهری و آموزش و پرورش رصد و مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.

عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان شیراز، برقراری تعامل بین شورا، شهرداری و آموزش و پرورش را ضروری دانست و یادآور شد: با تشکیل کارگروه همکاری مشترک بین شهرداری و آموزش و پرورش می‌توان در زمینه تمامی مباحث مشترک مربوط به این دو نهاد به بحث و بررسی پرداخت و تصمیمات درستی اتخاذ کرد.

قائدی ادامه داد: آموزش و پرورش و شهرداری اشتراکات زیادی دارند که اگر به این نقاط اشتراک توجه شود برخی از مسائل و مشکلات مرتبط با این دو حوزه مرتفع خواهد شد.

گفتنی است در این نشست مهندس آرش فرج زاده قائم مقام شهردار شیراز و مدیران آموزش و پرورش نیز به تشریح انتظارات و حوزه های مشترک همکاری با یکدیگر پرداختند.
انتهای خبر/

۱۳۹۸/۰۹/۱۸ - ۱۸:۴۹:۱۹

دیدگاه های شما