امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری از میدان تره بار شیراز 98/09/21

  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • بازدید کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ - ۱۲:۳۴:۳۰

دیدگاه های شما