امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی 98/10/05

شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
 • شورای سیاست‌گذاری سمپوزیوم مجسمه‌سازی
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۰۸:۲۸:۲۶

دیدگاه های شما