امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمند سازی شورای اسلامی شهر شیراز 98/10/30

کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
  • کمیسیون هوشمند سازی شورا
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۰۸:۱۴:۲۰

دیدگاه های شما