امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات یکصد و بیست و یکمین جلسه فوق‌العاده علنی صحن شورای اسلامی شهر شیراز

یکصد و بیست و یکمین جلسه علنی (فوق‌العاده) شوراي اسلامي شهر شيراز، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز اعضای این شورا شنبه پنجم بهمن‌ماه در یک جلسه علنی 7 لایحه عوارضی شهرداری شیراز را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
بر پایه این گزارش؛ در این جلسه علنی، لایحه شهرداری شیراز در خصوص سیاست‌های تشویقی و توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری در محدوده خدماتی و حریم شهر شیراز (به استثناء بافت تاریخی و فرهنگی، حوزه استحفاظی باغات و پلاک‌های ثبت ملی)، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، پس از بررسی و اصلاح، به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه، عوارض صدور پروانه ساختمانی یا مجوز بهره‌برداری برای هر متر مربع زیربنای ناخالص تأسیسات گردشگری، 0.5 درصد BP محاسبه و اخذ می‌شود.
همچنین عوارض تراکم ساختمانی برای هر متر مربع زیربنای ناخالص تأسیسات گردشگری، تا سقف 220 درصد مساحت عرصه، مشمول عوارض تراکم ساختمانی نمی‌شود؛ تراکم بیش از 220 درصد مساحت عرصه برای هر متر زیربنای ناخالص معادل 12 درصد BP؛ و عوارض غیرمسکونی تأسیسات گردشگری به استثنای هتل و مراکز اقامتی برای هر متر مربع زیربنای ناخالص علاوه بر مواد 2 و 3، طبق کاربری صنعتی (عوارض سایر کاربری‌های غیرمسکونی) محاسبه و اخذ می‌شود. 
عوارض سایر فعالیت‌های جانبی که در داخل هتل و مراکز اقامتی احداث می‌شود به میزان متراژ جدول معینی، فارغ از اینکه درب از داخل یا خارج باز شود، مشمول عوارض غیرمسکونی و صنعتی نبوده و مازاد بر آن برابر مصوبات مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

لایحه دیگر شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح مصوبه پیشین با عنوان «تعرفه وصول عوارض صدور پروانه، عوارض تراکم، عوارض تجاری، عوارض غیرمسکونی»، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، بررسی شد و ضمن اصلاح عنوان مصوبه، ضرایب جدول‌های ماده 3 و 4 این مصوبه و یکی از تبصره‌های آن، اصلاح شد و یک ماده جدید نیز به آن اضافه شد.
در ماده جدید این مصوبه آمده که در صورت هرگونه تغییر کاربری از کاربری با ضریب پایین‌تر به کاربری با ضریب بالاتر، در صورت پرداخت عوارض کاربری اولیه، مابه‌التفاوت عوارض مربوطه به قیمت روز محاسبه و اخذ می‌شود.

یک لایحه دیگر شهرداری شیراز، در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، مطرح شد که بر اساس آن فرمول محاسبه و اخذ عوارض صدور پروانه و مجوز ساختمانی باغات تفکیک شده در صورتی که شرایط اعمال دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند، به تصویب رسید.
باغات با سند ششدانگ که قبل از تصویب این مصوبه بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری، در آنها احداث بنا شده و دارای پروانه ساختمانی یا پایان‌کار از شهرداری هستند و یا با تأیید شهرداری تفکیک شده‌اند و حقوق شهرداری پرداخت شده باشد؛ در صورت عدم تقاضای تفکیک مجدد، مشمول این مصوبه نمی‌شود.

قدرالسهم شهرداری شیراز ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا نیز در جلسه امروز به تصویب رسید. 
بر اساس این مصوبه، به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود که از مالکین املاک و اراضی دارای سند ششدانگ یا سند افرازی در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصردشت که تقاضای تغییر کاربری املاک خود را دارند، پس از تغییر کاربری توسط مراجع ذی‌صلاح، قدرالسهم ناشی از ارزش افزوده زمین مورد تقاضا را از مالک دریافت کند.
ساختمان‌های بافت مسکونی مهدی آباد ( ده‌کره) و دینکان که قبل از سال 1368 احداث شده‌اند، مشمول پرداخت  قدرالسهم ناشی از ارزش افزوده موضوع این مصوبه نمی‌شوند.

نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا یکی دیگر از لوایح شهرداری شیراز بود که مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مصوبه شورا، نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات محیطی و مازاد تابلوهای معرف فعالیت در مناطق مختلف شهر شیراز تعیین شد.
همچنین اعضا مصوب کردند که برای سال آینده هر ردیف جدول تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات تبلیغات محیطی، به میزان 5 درصد افزایش یابد. 
بر پایه این مصوبه، یک تابلو که صرفاً به منظور معرفی فعالیت باشد، در صورت رعایت ضوابط مصوب شورای شهر شیراز و مبحث 20 مقررات ملی ساختمان، مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات این مصوبه نمی‌شوند؛ اما در صورت درخواست مالک یا ذی‌نفع برای نصب بیش از یک تابلو (حداکثر تا یک تابلو و تا 2 برابر ضوابط) یا استفاده از تابلو جهت تبلیغات غیر از معرفی خود فعالیت، پس از موافقت و اخذ مجوز از شهرداری، عوارض بر اساس این مصوبه محاسبه و اخذ می‌شود.
شهرداری شیراز نیز مکلف شد که تا پایان اردیبهشت 1399، لایحه‌ای مبنی بر تعیین استانداردهای تابلوهای معرف فعالیت تهیه و به تایید شورای اسلامی شهر برساند.
در این مصوبه، محاسبه و اخذ عوارض تراکت نیز تعیین و تصویب شد.
بر اساس تصمیم اعضا، تبلیغات فرهنگی که جنبه انتفاعی نداشته باشد، در صورت تأیید اداره تبلیغات شهری و مجوز حوزه معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری، مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات موضوع این مصوبه نمی‌شوند.

در جلسه امروز، همچنین لایحه عوارض شغلی پزشکان و حِرَف وابسته، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، بررسی شد و با تصویب آن در شورا؛ به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود که نسبت به اخذ عوارض شغلی پزشکان بر اساس سه حوزه مرکزی، پیرامونی و حاشیه‌ای طبق نقشه معین شده، اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، بهای خدمات پسماند این مشاغل نیز مطابق با مصوبه هزینه خدمات پسماندهای خانگی، واحدهای تجاری و ساختمانی وصول می‌شود.
همچنین برای سال‌های آتی، عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته سالیانه به میزان 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد.
این مصوبه از ابتدای سال 1399 ملاک عمل شهرداری شیراز جهت محاسبه و اخذ عوارض شغلی پزشکان و حرف وابسته خواهد بود و در صورت وجود بدهی سنوات گذشته، ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای سال مربوطه خواهد بود.

اعضای شورا در بررسی هفتمین لایحه شهرداری با موضوع اصلاح «عوارض شغلی صاحبان حِرَف و پیشه و مشاغل خدماتی»، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا عوارض مربوط به این مشاغل و مساحت و ضریب شغلی آنها را اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه برای سال‌های بعد از 1399 عوارض پایه به میزان 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.

در آخرین دستور کار جلسه امروز، درخواست رئیس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مراکز استان‌های کشور مطرح شد و اعضای شورای شهر شیراز با اعزام رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا به شهر ابوظبی امارات به منظور شرکت در دهمین اجلاس مجمع جهانی شهری (wuf10) اسکان بشر ملل متحد با موضوع تأثیر رشد سریع پدیده شهرنشینی و پیامدهای آن در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جوامع بشری، از 18 تا 24 بهمن‌ماه سال جاری موافقت کردند.
پایان خبر/

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۷:۰۸:۴۷

دیدگاه های شما