امروز: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون هوشمند‌سازی شورای اسلامی شهر شیراز 98/11/07

کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
  • کمیسیون هوشمند‌سازی
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۱:۰۶:۳۸

دیدگاه های شما