امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر و شهردار شیراز 98/11/07

جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
 • جلسه هم‌اندیشی
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۱:۳۸:۳۵

دیدگاه های شما