امروز: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

کمیسیون سرمایه گذاری و اقتصاد شورای اسلامی شهر شیراز 98/11/19

کمیسیون سرمایه گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
  • کمیسیون سرمایه‌گذاری و اقتصاد
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۰۹:۳۸:۵۶

دیدگاه های شما