امروز: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 98/11/24

۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - ۱۱:۱۶:۱۵

دیدگاه های شما