امروز: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نوذر امامی؛ طرح‌های شهرسازی شهرداری پس از تائید شورای شهر به وزارت کشور ارسال می‌شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز از ارسال طرح‌های جامع و شهرسازی، تفصیلی، حریم و محدوده قانونی شهر، پس از ارائه توسط شهرداری و تائید شورای شهر به مراجع ذیربط، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «نوذر امامی» با اشاره به جلسه یکصد وهشتم این کمیسیون که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد و با تاکید بر دستورالعمل اجرایی بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸٠ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران که مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: کمیسیون با دستورالعمل اجرایی این بندها موافقت و مقرر شد به منظور تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع شود.

وی اضافه کرد: براساس این بندها همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی خواهد بود که پس از تهیه توسط شهرداری به تصویب وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط می‌رسد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز یادآور شد: شوراها به عنوان نهادهای محلی از جنبه‌های مختلف در مدیریت شهری، سیاسی و اجرایی کشور می‌توانند موثر واقع شوند و به عنوان یکی از ارکان نظام شورایی در جمهوری اسلامی ایران در راستای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، موجب ارائه خدمات مهمی در اداره امور شهرها می‌شوند.

امامی افزود: با توجه به گذشت ۲۱ سال از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و به دلیل عدم وجود دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تبیین و اجرای وظایف قانونی شورا مطابق با ماده ۸٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، از ظرفیت قانونی برخی بندهای ماده مذکور به درستی استفاده نشده است.

پایان خبر/

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ - ۱۰:۱۹:۵۹

دیدگاه های شما