امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه نمایندگان یاوران شورای اسلامی شهر شیراز 99/02/09

۱۳۹۹/۰۲/۰۹ - ۱۴:۰۰:۳۹

دیدگاه های شما