امروز: شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز: پروژه‌های زیباسازی شیراز سطح‌ بندی می‌شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ضرورت تفکیک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان زیبا سازی و منظر شهری، گفت: شهرداری باید ظرف یک ماه دستورالعمل سطح‌ بندی پروژه‌های زیبا سازی شهری را تهیه کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز دکتر، «علی ناصری» با اشاره به بررسی اساسنامه سازمان زیباسازی منظر شهری که در جلسه یکصد و بیست و یکم کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری و با حضور معاون خدمات شهری، رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و دیگر مدیران حوزه شهری برگزار شد، اظهار داشت: بر این اساس سازمان دستورالعمل سطح‌بندی پروژه‌های زیبا سازی را به تفکیک سازمان و منطقه اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: پس از تصویب اساسنامه سازمان زیبا سازی منظر شهری توسط شورای اسلامی شهر شیراز و تایید وزارت کشور، شهرداری باید در اجرای بند 14 ماده 4 اساسنامه مذکور ظرف یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل سطح بندی پروژه های زیبا سازی به تفکیک سازمان و منطقه اقدام کرده و نتیجه را به شورای اسلامی شهر ارائه دهد.

وی عنوان داشت: تدوین دستورالعمل سطح‌بندی و نظارت بر حسن اجرای آن با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری انجام خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ضرورت تفکیک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، تاکید کرد: تفکیک این سازمان به دو سازمان زیباسازی و منظر شهری و سازمان پارک‌ها و فضای سبز می‌تواند در پیش‌برد پروژه‌های زیبا سازی، نور پردازی، رنگ آمیزی، المان‌ها و مبلمان شهری، حفظ و ارتقاء باغات و فضای سبز شهری موثر باشد.

گفتنی است یکصد و بیست و یکمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز به صورت غیر حضوری و از طریق ویدئو کنفرانس و با موضوع بررسی اساسنامه سازمان زیباسازی منظر شهری شهرداری تشکیل شد.

پایان خبر/ 

۱۳۹۹/۰۲/۲۵ - ۱۵:۵۸:۳۹

دیدگاه های شما