امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی شهرسازی و معماری 99/02/25

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - ۱۲:۲۳:۲۲

دیدگاه های شما