امروز: چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دکتر «علی ناصری»: فعالیت کارخانه‌ها و مراکز آلوده کننده رودخانه‌های خشک و چنار راهدار بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به پروژه بهسازی مسیر رودخانه خشک و چنار راهدار، گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری در روزهای آینده نسبت به ارائه گزارش فعالیت کارخانه‌ها و سایر مراکزی که باعث آلودگی رودخانه‌های خشک و چنار راهدار می‌شوند اقدام کرده و نتیجه را به صورت مکتوب به شورا ارائه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، دکتر «علی ناصری» با اشاره به برگزاری یکصد و بیست و پنجمین جلسه کمیسیون با موضوع تعیین اولویت پروژه‌های عمرانی معاونت خدمات شهری، سازمان مدیریت آرامستان‌ها و سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، اظهار داشت: در بودجه سال ۹۹ شهرداری مرتبط با معاونت خدمات شهری مجموع ۷۰ پروژه عمرانی دیده شده است.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها عنوان داشت: مجموع این ۷۰ پروژه عمرانی به مبلغ پانصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعریف شده است که از این تعداد ۳۷ پروژه با اولویت A به مبلغ سیصد و چهل و هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال، ۲۴ پروژه با اولویت B به مبلغ یکصد و چهل و شش میلیارد و نهصد میلیون ریال و ۹ پروژه با اولویت C به مبلغ هشتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال، مورد تایید کمیسیون قرار گرفته است.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز به مجموع ۱۱ پروژه عمرانی تعریف شده در بودجه ۹۹ شهرداری که مرتبط با سازمان مدیریت آرامستان‌هاست نیز اشاره داشت و افزود: مجموع این ۱۱ پروژه برابر با چهل و هشت میلیارد ریال است که ۵ پروژه با اولویت A به مبلغ بیست و نه میلیارد ریال، ۱ پروژه با اولویت B به مبلغ هشت میلیارد ریال و ۵ پروژه با اولویت C به مبلغ یازده میلیارد ریال پیش‌بینی و در کمیسیون تائید شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز به ۱۱ پروژه عمرانی تعریف شده در بودجه ۹۹ شهرداری، مرتبط با سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی نیز اشاره داشت و افزود: مجموع هزینه این پروژه‌ها برابر با مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال است که ۷ پروژه آن با اولویت A و به مبلغ هفتاد میلیارد ریال، ۲ پروژه با اولویت B به مبلغ بیست و هفت میلیارد ریال و ۲ پروژه با اولویت C به مبلغ بیست و سه میلیارد ریال مورد تائید قرار گرفته است.

گفتنی است در این جلسه مواردی همچون تغییر عنوان پروژه طراحی سایت بزرگ به طراحی سایت بزرگ سامان دهی مشاغل شهری و نیز تغییر عنوان پروژه بهسازی و سامان دهی آرامستان دارالسلام به پروژه مرمت و بازآفرینی آرامستان دارالسلام مطرح و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

پایان خبر/

۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - ۱۱:۲۸:۱۴

دیدگاه های شما