امروز: پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست خبری مشترک ناظر شورای شهر شیراز در سازمان آتش نشانی و رییس این سازمان

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۳:۵۷:۵۸

دیدگاه های شما