امروز: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمیته فرهنگی 99/06/13

جلسه کمیته فرهنگی 99/06/13
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۲:۰۴:۳۳

دیدگاه های شما