امروز: یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه با نمایندگان فضای سبز مناطق پیرامون بررسی موارد کمیسیون ماده 7 _99/06/17

۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۲:۱۲:۱۸

دیدگاه های شما