امروز: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

یکصدو پنجاه و سومین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 99/07/13

۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۱۷:۲۱:۱۱

دیدگاه های شما