امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

تقدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز از اساتید و پیشکسوتان عرصه هنر خوشنویسی و خط نقاشی

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز از اساتید و پیشکسوتان عرصه هنر خوشنویسی و خط نقاشی این شهر تقدیر کرد.

«سید احمدرضا دستغیب» رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برگزاری یکصد و سی و ششمین جلسه کمیسیون که با سه دستور کار و با حضور اعضای کمیسیون، رئیس و مدیران سازمان فرهنگی شهرداری و همچنین مدیران معاونت برنامه ریزی شهرداری و جمعی از مشاوران و کارشناسان شورا و شهرداری برگزار شد، گفت: در راستای سیاست ها و رویکرد های فرهنگی هنری شورا و درجهت ارج نهادن به هنر ارزشمند خط و خوشنویسی که قدمت چندصد ساله در شهر شیراز دارد و کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورا بر حسب وظیفه از آقایان مجید چیزفهم دانشمندیان، قاسم احسنت و علیرضا کریم پور؛ اساتید برجسته و مجرب خوشنویسی شهر شیراز به پاس یک عمر خدمت ارزشمند و قابل توصیف در انجمن خوشنویسان شیراز که با ارائه و آموزش هنر خط و خوشنویسی به شهروندان همت گماشته‌اند، تقدیر شده است.
ناظر شورای شهر شیراز در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در خصوص تطبیق برنامه و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با اهداف برنامه پنجساله و رویکردهای شورا گفت: پیرو جلسات برگزار شده در شورا و سازمان فرهنگی و با توجه به سیاست ها و رویکرد های شورای دوره پنجم، برنامه ها و فعالیت های جاری سال ۱۳۹۹ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با اهداف برنامه پنجساله شهرداری منطبق و مقرر شد به منظور جمع بندی و تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تلفیق شورا ارجاع شود.
دکتر دستغیب همچنین اضافه کرد: در راستای برنامه محوری و امکان رصد پیشرفت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در طول سال مقرر شد که معاونت برنامه ریزی شهرداری در زمان بودجه نویسی برای سازمان فرهنگی سال ۱۴۰۰ در اعتبارات جاری به نحوی عمل کند که مبالغ تخصیص یافته به برنامه ها و فعالیت های سازمان فرهنگی دارای کد مستقل هزینه کرد باشد تا امکان رصد، کنترل و نظارت بر بودجه و همچنین کنترل برنامه ها وفعالیت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری میسر شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا با اشاره به طرح پیشنهادی جمعی از اعضای شورا مبنی بر پیشنهاد احداث خانه شهریاران جوان نیز گفت: موضوع به کمیته های فرهنگی هنری و اجتماعی ارجاع تا به صورت مشترک بررسی و ضمن رفع ابهامات نتایج در جلسه آتی کمیسیون ارائه شود.
گفتنی است در این جلسه اساتید هنر خوشنویسی ضمن تقدیر از توجه کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا، به بیان دیدگاهها، دغدغه ها و کمبودها های این حوزه نظیر لزوم احداث موزه خط و خوشنویسی و موزه هنرهای معاصر و همچنین تشکیل اتحادیه صنفی در حوزه مراکز آموزش خوشنویسی و ایجاد قوانین و سازکارهای مناسب آن پرداختند.
پایان/

۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۱۰:۱۹:۱۳

دیدگاه های شما